6. Maja

Mowa zależna

Końcówka trybu rozkazującego -u jest używana nie tylko do wyrażania bezpośrednich komend (patrz Lekcja 3) ale również do tworzenia mowy zależnej wprowadzanej spójnikiem ke – że, żeby, aby, po czasownikach wyrażających prośbę, polecenie, życzenie, radę.

 • Mi deziras, ke vi lernu. – Chcę, abyś się uczył.
 • La patro insistas, ke mi iru. – Tato nalega, bym poszedł.

Przyimek je

Przyimek uniwersalny je to swojego rodzaju joker, używamy go, gdy żaden inny nie może być użyty w sposób logiczny, oto najczęstsze przykłady:

 • Je kioma horo vi venos? – O której godzinie przyjdziesz?
 • Je la kvina horo. – O piątej godzinie.

Czasownik Farti

Czasownik farti – czuć się używany jest najczęściej w wyrażeniu:

 • Kiel vi fartas? – Jak się masz?

Przyrostek -et

pomniejszenie:

 • libreto – książeczka
 • pluveti – ktopić
 • varmeta – letni

Przyrostek -eg

powiększenie:

 • librego – księga
 • pluvegi – lać (o deszczu)
 • varmega – gorący

Przyrostek -iĝ

oznacza "stawać się", "stawać się":

 • riĉiĝi – wzbogacić się
 • trankvili – uspokoić sie
 • resani – wyzdrowieć
 • geedzi – ożenić się/wyjść za mąż