6. Maja

Przetłumacz i odpowiedz / Traduku kaj respondu

  1. Czy chcesz, żebym pokazał Ci moją najnowszą książkę?
  2. Co chcesz jutro na śniadanie?
  3. Kiedy przyjdzie Marek, czy o piątej lub o ósmej?
  4. Kiedy zauważyłeś, że cała rodzina nazywa mnie dobrym człowiekiem?
  5. Czy była ci przydatna książeczka, którą ci posłałem?