5. Nova aŭto

Tabela zaimków korelatywnych

Przestudiuj tabelę zaimków korelatywnych z załącznika. Zwróć uwagę, że wszystkie zaimki zbudowane są według tego samego schematu, zamiast uczyć się ich na pamięć, naucz się je tworzyć. Szczególnie zapamiętaj poniższe:

 • ĉio – wszystko
 • ĉiu –każdy, każda, każde
 • ĉiuj – wszyscy
 • ĉiam – zawsze
 • iom – trochę

Zaimki z tabeli mogą przyjmować końcówki -j (liczba mnoga) i -n (biernik):

 • końcówka -j może być dołączona do słów kończących się na -u i -a
 • końcówka -n do słów zakończonych na -o, -u, -a i -e:

Kio

 • Kio – co
 • kion – co (w bierniku)

Przykład:

 • Kion vi manĝas? Kukon mi manĝas.

Kiu

 • Kiu – kto (liczba pojedyncza), który
 • kiun – kogo (liczba pojedyncza), którego/którą/które (biernik)
 • kiuj – kto (liczba mnoga), którzy/które
 • kiujn – kogo (liczba mnoga), których (biernik)

Kia

Przykłady:

 • Kia estas la vetero? – Jaka jest pogoda?
 • Kian aŭton vi havas? – Jaki masz samochód?
 • Kiaj estas ŝiaj leteroj? – Jakie są jej listy?
 • Kiajn fotojn vi faris? – Jakie zrobiłeś zdjęcia?

Kie

 • Kie – gdzie
 • Kien – dokąd

Przykłady:

 • Kie mi estas? – Gdzie jestem?
 • Kien vi iras? – Dokąd idziesz?

Z przyimkami

 • Al kiu – do kogo, komu
 • kun kiu – z kim
 • al tiu – temu, do tego
 • inter tiuj – między tymi

Stopniowanie przymiotników

Stopień wyższy przymiotników tworzymy przy pomocy słówka pli (bardziej); a najwyższy przy pomocy słówka plej (najbardziej):

 • bona – dobry
 • pli bona – lepszy
 • plej bona – najlepszy

Inne słówka używane przy porównaniach:

 • kiel – jak
 • ol – niż, od
 • el – z, spośród

 • Forta kiel ĉevalo – Silny jak koń.

 • Pli granda ol vi – Większy od ciebie.
 • La plej bona el ĉiuj – Najlepszy ze wszystkich
 • Marko estas la pli juna frato – Marek jest (tym) młodszym bratem.
 • Li kantas plej bone – On śpiewa najlepiej

Dum

Dum podczas, w czasie, w czasie gdy:

 • Li sidas dum la manĝo. – On siedzi podczas jedzenia.
 • Ŝi skribas dum li legas. – Ona pisze w czasie, gdy czyta.

Ĉi

Ĉi używane przy zaimkach korelatywnych określa bezpośrednią bliskość:

 • tiu – tamten / tiu ĉi lub ĉi tiu – ten
 • tie – tam / tie ĉi lub ĉi tie – tutaj

The suffix -ind

godzien, wart:

 • kredi – wierzyć
 • kredinda – wiarygodny
 • puni – karać
 • puninda – karygodny
 • bedaŭri – żałować
 • bedaŭrinda – pożałowania godny
 • bedaŭrinde – niestety