9. Planoj pri veturado

A szövegben

 • Petro – Péter
 • Maria – Mária
 • vojaĝi – utazik
 • lando – ország
 • libera – szabad
 • tempo – idő
 • decidi – elhatároz
 • italio – olasz
 • urbo – város
 • feliĉa – boldog
 • kie – hol
 • forgesi – felejt
 • esperi – remél
 • us – Feltételes mód
 • komenci – kezd
 • jam – már
 • vagono – vagon
 • ar – csoport, gyűjtemény
 • nenio – semmi
 • sekreto – titok
 • onklo – nagybácsi
 • Bonifacio – Bonifác
 • plena – tele
 • um – határozatlan jelentés
 • sia – visszaható névmás
 • uzi – használ
 • domo – ház
 • ad – ismétlődő cselekvés, -gat/get
 • atendi – vár
 • do – hát
 • kial – miért
 • neniam – soha

Továbbiak

 • almenaŭ – legalább
 • atenti – figyel
 • ĉirkaŭ – körül, körülbelül
 • diversa – különböző, különféle
 • do – hát
 • ekster – kívül (hely)
 • ideo – ötlet
 • klara – világos, tiszta
 • kredi
 • kvazaŭ – mintha
 • maniero – mód
 • manki – hiány
 • mondo – világ
 • organizi – szervez
 • plano – terv
 • pluvi – eső
 • rajti – szabad, jog
 • rakonti – mese
 • sama – ugyanaz
 • ŝajni – tűnik
 • vojo – út
 • informi – információ