9. Planoj pri veturado

A feltételes mód

végződése -us:

 • mi kredus – azt hinném
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Ha egészséges lennék, nagyon boldog lennék.

Mintha

kötőszóként használatos, általában feltételes mód követi:

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Úgy ülsz ott, mintha gazdag ember lennél.

Az ige kihagyásával is használható:

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – Úgy ülsz ott, mintha gazdag ember lennél.

Az -ad képző

igéből főnevet képez:

 • kanti – énekelni
  • kantado – éneklés
 • suferi – szenvedni
  • suferado – szenvedés

Kifejezi a folyamatos vagy ismétlődő cselekvést is:

 • rigardi – nézni
  • rigardadi – nézegetni
 • demandi – kérdezni
  • demandadi – kérdezgetni
 • informo – információ
  • informado – informálás, tájékoztatás

Az -ar képző

tárgyak csoportját, gyűjteményét jelenti:

 • arbo – fa
  • arbaro – erdő
 • vagono – vagon
  • vagonaro – vonat
 • vorto – szó
  • vortaro – szótár

Az -um képző

ez egy dzsóker képző, melynek nincs pontosan meghatározott jelentése:

 • plena – teli, teljes
  • plenumi – teljesíteni
 • proksima – közeli
  • proksimume – körülbelül
 • suno – nap
  • sunumi – napozni
 • malvarmumi – megfázni