8. Malbela tago

A Da elöljáró

Olyan elöljáró, amit hossz-, mérték- vagy mennyiség kifejezésekor használunk:

  • kilogramo da sukero – egy kiló(nyi) cukor
  • glaso da akvo – egy pohár(nyi) víz
  • multe da ideoj – sok ötlet

Az -ig képző

Ennek a "műveltető" képzőnek jelentése "-tat/tet, -ít":

  • beligi – szépíteni
  • malplenigi – üríteni
  • sanigi – gyógyítani
  • mortigi – megölni

Az -aĉ képző

Azt mutatja, hogy a beszélőnek lekicsinylő véleménye van a szóban forgó dologról:

  • hundo – dög
  • knabo – rossz fiú
  • sribo – macskakaparás