Post la kurso

Nađi sugovornika u Hrvatskoj

Svaki se jezik mora koristiti kako bi bio usavršen, pa tako i esperanto. Na poveznicama koje slijede možete saznati više o udrugama esperantista u Hrvatskoj, upoznati ekipu i progovoriti uživo!