11. La sentimulo

Suffiksen -il

danne ordet for "værktøj", "metode":

  • tranĉilo – kniv
  • hakilo – økse
  • ŝlosilo – nøgle
  • timigilo – fugleskræmsel