12. Nokta promeno

 • S-ro – Pan - P.
 • Pipelbom – Pipelbom
 • peza – těžké
 • larĝa – široký
 • korpo – tělo
 • aspekto – vypadat, vzhled
 • rolo – role
 • fakto – fakt
 • respekti – respektovat
 • kontenta – spokojený
 • ofte – často
 • utila – užitečný
 • prezenti – představit
 • ĝeni – obtěžovat
 • nokto – noc
 • arbo – strom
 • ĉefo – šéf
 • vojo – cesta
 • ekster – mimo
 • sovaĝa – divoký
 • bruo – hluk
 • krom – kromě, mimo
 • tuŝi – dotýkat se
 • naturo – příroda
 • ĝenerali – obecný
 • seki – suchý
 • paŝi – krok
 • vivi – žít
 • dolori – bolest, bolet
 • agrabla – příjemný
 • ju – čím (ve vazbě čím ... tím)
 • kastelo – hrad
 • des – tím (ve vazbě čím ... tím)
 • Adriano – Adriana
 • viro – muž
 • kapabla – schopný
 • industrio – průmysl
 • polico – policie
 • persono – osoba
 • simila – podobný
 • lasta – poslední
 • laŭta – hlasitý
 • orelo – ucho
 • momento – moment
 • ambaŭ – oba
 • direkti – směr
 • zorgi – starost
 • situacio – situace
 • branĉo – obor, větev
 • rekta – přímý
 • besto – zvíře
 • promeni – procházet se
 • kavo – jeskyně
 • odoro – vůně
 • preta – připraveno
 • ajn – jakýkoliv, libovolný
 • efektiva – opravdu, skutečně
 • miri – divit se
 • koro – srdce
 • ŝajni – zdát se
 • supri – nad
 • buŝo – ústa
 • provi – zkusit
 • kapti – chytit
 • lampo – lampa
 • paco – mír
 • formo – forma
 • teni – držet
 • sono – znít
 • aŭtoritato – autorita
 • nuuuu – nuuuu
 • eee – eee
 • fuŝi – odbýt
 • klara – jasný
 • – ba i, dokonce
 • tono – tón
 • ha – ha
 • bieno – statek, země
 • grafo – hrabě
 • monto – hora
 • kalva – plešatý
 • inviti – pozvat
 • peti – žádat
 • teroro – teror
 • kontroli – kontrolovat
 • ĉirkaŭ – kolem, okolo, asi
 • akcepti – přijmout
 • perdi – ztratit

 • – zhoršená kvalita