12. Nokta promeno

Ju … des

čím... tím...

  • Ju pli longe, des pli bone. – Čím déle, tím lépe

Ajn

jakýkoliv nebo libovolný

  • kiom ajn – kolikkoli

Předpona dis-

vyjadřuje rozdělení, rozptýlení:

  • disĵeti – rozhodit
  • dissendi – rozeslat

Přípona -on

označuje zlomky:

  • duono – polovina
  • triono – třetina
  • kvarono – čtvrtina
  • sesono – šestina