10. Familianoj kunvenas

 • kiel – jak
 • pasi – míjet
 • naski – rodit
 • kelka – nějaký, několik
 • familio – rodina
 • an – člen skupiny
 • iom – trochu
 • trovi – najít
 • almenaŭ – alespoň
 • ordo – řádný, pořádný
 • io – něco, cosi
 • manki – chybět
 • lakto – mléko
 • necesa – potřebovat
 • anstataŭ – namísto
 • intereso – zajímat se
 • ekskurso – výlet
 • klubo – klub
 • ĵeti – hodit
 • ia – nějaký, jakýsi
 • uj – nádoba, strom, stát
 • ĝusta – správně
 • for – pryč
 • inter – mezi
 • sama – stejně
 • fojo – krát
 • rajti – smět, mít právo
 • proponi – nabídka
 • du – dva
 • parto – část
 • sukceso – úspěch
 • iu – někdo, kdosi
 • ideo – idea
 • tro – příliš
 • ec – vlastnost
 • reala – skutečný
 • silento – tiše
 • daŭri – pokračovat
 • nu – na
 • minuto – minuta
 • telefono – telefon
 • viziti – navštívit
 • dolĉa – sladké
 • atenti – dávat pozor
 • dika – tlustý
 • ŝanĝi – měnit
 • opinii – názor
 • sen – bez, beze
 • sola – sám

 • ĉefo – šéf
 • ekzemplo – příklad
 • rilati – vztah
 • sekvi – následovat
 • simpla – jednoduše
 • universala – universální