10. Familianoj kunvenas

Přípona -an

člen, někdo patřící k:

 • klubano – člen klubu
 • amerikano – američan
 • samlandano – krajan
 • samideano – člověk sdílející stejnou ideu (například Esperantista ;) )

Přípona -ec

tvoří abstraktní podstatné jméno, vyjadřuje nějakou vlastnost:

 • beleco – krása
 • varmeco – teplo
 • simpleco – jednoduchost

Přípona -uj

tvoří jméno nádoby, země nebo rostliny:

 • manĝujo – obecné označení pro nádobu na jídlo (žlab, talíř, jídlonosič, ...)
 • cindrujo – popelník
 • pomujo - jabloň (ale také pomarbo)
 • Ĉeĥujoo - Česká republika (ale také Ĉeĥio)