9. Planoj pri veturado

 • Petro – Petr
 • Maria – Marie
 • vojaĝi – cestovat, cestování
 • lando – země
 • libera – volný
 • tempo – čas
 • decidi – rozhodnout
 • italio – Itálie
 • urbo – město
 • feliĉa – štěstí
 • kie – kde
 • forgesi – zapomenout
 • esperi – doufat
 • us – koncovka pro podmiňovací způsob
 • komenci – začít
 • jam – již, už
 • vagono – vagon, vůz
 • ar – vyšší celek
 • nenio – nic
 • sekreto – tajemství
 • onklo – strýc
 • Bonifacio – Bonifác
 • plena – plný
 • um – (používá se v různým významech)
 • sia – zvratné zájmeno
 • uzi – použít
 • domo – dům
 • ad – trvání děje
 • atendi – čekat
 • do – tedy
 • kial – proč
 • neniam – nikdy

 • almenaŭ – alespoň
 • atenti – dávat pozor
 • ĉirkaŭ – kolem, okolo, asi
 • diversa – různý
 • do – tedy
 • ekster – mimo
 • ideo – idea
 • klara – jasný
 • kredi – víra
 • kvazaŭ – jakoby
 • maniero – způsob
 • manki – chybět
 • mondo – svět
 • organizi – organizovat
 • plano – plánovat
 • pluvi – pršet
 • rajti – smět, mít právo
 • rakonti – potkat
 • sama – stejně
 • ŝajni – zdát se
 • vojo – cesta
 • informi – informovat