3. En kafejo

 • longa – dlouhý
 • e – koncovka pro příslovce
 • antaŭ – před
 • ej – místo
 • post – po, za (místně i časově)
 • ĝoja – radostný
 • tra – přes, skrz
 • strato – ulice
 • tago – den
 • kuko – koláč
 • ni – my
 • manĝi – jíst
 • diri – říct
 • sufiĉa – dostatečný
 • mono – peníze
 • kompreni – rozumět
 • ebl – možnost
 • cent – sto
 • dolaro – dolar
 • ho – oh
 • riĉa – bohatý
 • kelnero – číšník
 • porti – nést
 • multa – mnoho
 • nova – nová
 • serĉi – hledat
 • unu – jedna
 • loko – místo
 • alia – jiný
 • vizaĝo – obličej
 • fini – ukončit
 • per – pomocí, (7. pád)
 • forta – silný
 • voĉo – hlas
 • okazi – stát se
 • scii – znát

 • afero – věc, záležitost
 • – nebo
 • kanti – zpívat
 • kie – kde
 • kiel – jak
 • nu – na
 • scii – znát
 • sen – bez, beze
 • suko – šťáva
 • rapida – rychle