10. Familianoj kunvenas

Al text

 • kiel – com (sentit adverbial)
 • pasi – passar
 • naski – engendrar
 • kelka – alguns/algunes
 • familio – família
 • an – membre, partidari
 • iom – una mica, una certa quantitat, gens (en preguntes)
 • trovi – trobar
 • almenaŭ – almenys
 • ordo – ordre, endreç
 • io – alguna cosa, quelcom
 • manki – faltar, mancar
 • lakto – llet
 • necesa – necessari/a
 • anstataŭ – en comptes de
 • intereso – interessar
 • ekskurso – excursió
 • klubo – club
 • ĵeti – tirar, llançar
 • ia – alguna mena de
 • uj – contenidor, arbre, país
 • ĝusta – correcte
 • for
 • inter – entre
 • sama – mateix/a
 • fojo – vegada, cop
 • rajti – poder, tenir dret (a)
 • proponi – proposar
 • du – dos/dues
 • parto – part
 • sukceso – tenir èxit
 • iu – algú, algun, alguna
 • ideo – idea
 • tro – massa
 • ec – qualitat abstracta
 • reala – real
 • silento – callar, estar en silenci
 • daŭri – durar
 • nu – bé/bé doncs
 • minuto – minut
 • telefono – telèfon
 • viziti – visitar
 • dolĉa – dolç/a
 • atenti – estar atent, parar atenció
 • dika – gras/grassa
 • ŝanĝi – canviar
 • opinii – opinar
 • sen – sense
 • sola – sol/a, únic/a

Addicionals

 • ĉefo – cap (directiu)
 • ekzemplo – exemple
 • rilati
 • sekvi – seguir
 • simpla – senzill, simple
 • universala – universal