9. Planoj pri veturado

Умовний спосіб

утворюється додаванням закінчення -us до корня дієслова.

 • mi kredus – я вірив би
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Якщо я був би здоровий, я був би дуже щасливий.

Kvazaŭ

сполучник ніби, наче, неначе, немовби, неначебто :

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Ти сидиш там ніби ти був би багатій.

  префікс, який вказує, що слово поруч не треба розуміти в прямому значенні, але в приблизному, подібному:

 • kvazaŭdiri ловко натякати

Суфікс -ad

позначає тривалість дії, процесу :

 • kanti – співати
  • kantado – спів (співання)
 • suferi – страждати
  • suferado – страждання

Також викоритсовується у дієслівній формі

 • rigardi – дивитись
  • rigardadi – оглядати, роздивлятися
 • demandi – питати
  • demandadi – опитувати
 • informі – повідомляти, сповіщати
  • informadi – інформувати (стало)

Суфікс -ar

позначає сукупність :

 • arbo – дерево
  • arbaro – ліс
 • vagono – вагон
  • vagonaro – потяг
 • vorto – слово
  • vortaro – словник

Суфікс -um

не має окресленого значення :

 • plena – повний
  • plenumi – наповнювати
 • proksima – близький
  • proksimume – приблизно
 • suno – сонце
  • sunumi – засмагати
 • malvarma - холодний
 • malvarmumi – застудитися