8. Malbela tago

Прийменник da

позначає міру, кількість :

  • kilogramo da sukero – кілограм цукру
  • glaso da akvo – склянка води
  • multe da ideoj – багато ідей

Суфікс -ig

зі знач. 1. "робити яким-нубудь, ким-нубудь, чим-нубудь. 2. надавати чому-небудь форми, вираженої коренем; забезпечувати, оздоблювати, доповнювати чим-нубудь. 3. розміщувати у місці, вираженому коренем. 4. позбавляти від предмета, вираженого коренем.

  • beligi – прикрасити
  • malplenigi – спорожнити
  • sanigi – оздоровити
  • mortig – вбити

Суфікс -aĉ

позначає низьку якість, нікчемність, непридатність; виражає презирство, зневагу :

  • hundo – шавка, псюра
  • knabo – (вуличний) хлопчисько, негідник
  • sribi – неохайно писати