7. Ĉiam malfrue

Заперечення

На відміну від есперанто, в українській мові використовується подвійне заперечення.

 • Nek li nek ŝi respondis. – Ні він, ні вона не відповіли.
 • Vi nek aŭdas nek rigardas. – Ти ані чуєш, ані диившся.

 • Mi neniam diros al iu. – Я ніколи не казатиму комусь.

Mem

Специфічниц есперантський з "mem" займенник не відмінюється ні за особами, ні за числами, перекладається: сам, сама, само, саме, і завжди ставиться після слова, якого безпосередньо стосується. (Порівняйте з використання si, 4-а лекція.)

 • Mi mem faris tion. – Я сам зробив це.

До побачення…

Є багато способів, щоб сказати "до побачення" на есперанто, але найбільш поширеним є ĝis la revido

Також можна казати ĝis revido.

Префікс ek-

позначає

 1. початок дії
 2. миттєвість дії.

Exemples :

 • ekparoli – заговорити
 • eksilenti – замовкнути
 • eksidi – сідати, сісти
 • ekridi – засміятись

Суфікс -aĵ

позначає предмет з певного матеріалу, об’єкт діяльності :

 • manĝo – страва
 • trinko – напій
 • belo – краса, прекрасне
 • sendo – посилка