3. En kafejo

Прислівники

Прислівники утворюються шляхом додавання закінчення -e до кореня слова.

 • buŝe – усно
 • multe – багато
 • forte – сильно
 • skribe – на письмі
 • poste – після
 • kune – разом

Прийменники per і kun

Kun - з, із, зі

 • Li venis kun la amikino. – Він прийшов з подругою.
 • Mi parolos kun li. – Я говоритиму з ним.

Per - 1. за допомогою 2. найчастіше вживається для передачі орудного відмінку.

 • Ĉu vi venis per aŭto? – Чи він приїхав машиною ?
 • Li salutis per la mano. – Він привітав рукою.

Прийменник post

post – піспя, через (у часі)

 • Post tri horoj li revenis. – Через три години він повернувся.
 • Ni foriris post li. – Ми пішли після нього.
 • poste – потім, через деякий час, пізніше

Прийменник malantaŭ

malantaŭ - за, після (у просторі)

 • Mi iras post vi. – Я іду за тобою (у часі).
 • Mi iras malantaŭ vi. – Я іду за тобою (у просторі).
 • Ŝi sidas malantaŭ la tablo. – Вона сидить за столом.

Будьте уважні, щоб правильно поставити наголос на передостанньому складі : malantaŭ.

Суфікс -ul

Позначає особу, яка володіє даною якістю :

 • grandulo – велика людина
 • malbonulo – погана людина, паскудник
 • junulo – юнак

Суфікс -ej

Позначає місце, приміщення :

 • lernejo – школа
 • laborejo – робітня, місце праці
 • haltejo – зупинка (автобусу тощо)

Суфікс -ebl

Позначає пасивну можливість («який може бути…») :

 • manĝebla – їстивний
 • videbla – видимий
 • kompreneble – зрозуміло
 • legebla – чіткий, розбірливий
 • eble – можливо
 • malebla – неможливий

Наказовий спосіб дієслова

Наказовий спосіб дієслова утворюється шляхом додавання закінчення -u до кореня слова.

 • Venu baldaŭ! – Прийди скоро !
 • Kantu! – Співай !
 • Manĝu nun! – Їж зараз !

Можна використовувати наказовий спосіб зі суб'єктами :

 • Li lernu! – Хай він учить !
 • Ni vidu. – Бачмо.