10. Familianoj kunvenas

"-an" eki

kelimeye üye, bir yere ait olma anlamını verir:

 • klubano – kulüp üyesi
 • amerikano – Amerikalı
 • samlandano – vatandaş
 • samideano – fikirdaş (özellikle, Esperantist'ler için kullanılır)

"-ec" eki

bir şeyin kalitesini belirten soyut bir isim yaratır:

 • beleco – güzellik
 • varmeco – sıcaklım
 • simpleco – basitlik

"-uj" eki

kelimeye bir şeyin kabı, ülke veya bitkia anlamını verir:

 • manĝujo – yemek kabı
 • cindrujo – küllük
 • Francujo – Fransa
 • Aŭstrujo – Avusturya
 • pomo – elma
  • pomujo – elma ağacı (ancak 'pomarbo' da kullanılabilir)