12. Nokta promeno

Ju … des

เป็นคำสำหรับแสดงเหตุที่คู่ขนานกันไป โดยจะใช้คู่กับคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ pli หรือ malpli

  • Ju pli longe, des pli bone. – ยาวมาก ก็ดีมาก

Ajn

แสดงถึงความไม่เฉพาะเจาะจง "...ก็ได้"

  • kiom ajn – เท่าไหร่ก็ได้

อุปสรรค dis-

แสดงถึงการกระจาย การแยก:

  • disĵeti – ขว้างกระจาย
  • dissendi – แจกจ่ายไปตามที่ต่าง ๆ

ปัจจัย -on

แสดงถึงการหาร:

  • duono – ครึ่ง (หนึ่งส่วนสอง)
  • triono – หนึ่งส่วนสาม
  • kvarono – หนึ่งส่วนสี่
  • sesono – หนึ่งส่วนหก