9. Planoj pri veturado

Pogojnik

pogojnik tvorimo s končnico -us:

 • mi kredus – verjel bi
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Če bi bila zdrava, bi bila zelo srečna.

Kvazaŭ

se uporablja kot veznik izza katerega je običajno glagol, obvezno v pogojniku:

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Sediš tam kakor, da si bogataš.

Lahko se uporablja brez glagola:

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – Sediš kakor bogataš.

Pripona -ad

uporablja se za tvorbo glagolnika:

 • kanti – peti
 • kantado – petje
 • suferi – trpeti
 • suferado – trpljenje

Prav tako označuje trajnost ali ponavljanje dejanja:

 • rigardi – gledati
 • rigardadi – zijati
 • demandi – vprašati
 • demandadi – vpraševati
 • informo – informacija
 • informado – informiranje

Pripomba -ar

označuje skupino stvari, gledanih kot celota:

 • arbo – drevo
  • arbaro – gozd
 • vagono – vagon
  • vagonaro – vlak
 • vorto – beseda
  • vortaro – slovar

Pripona -um

je nedoločna (joker) pripona, ki se uporablja, ko nobena druga pripona ne ustreza:

 • plena – poln
  • plenumi – izpolniti (željo, obljubo)
 • proksima – bližnji
  • proksimume – približno
 • suno – sonce
  • sunumi – sončiti se
 • malvarmumi – prehladiti se