8. Malbela tago

Predlog da delilni rodilnik (od) ko gre za neko količino materije ki je vzeta iz neke večje količine

se uporablja za izražanje teže, mere ali količine:

  • kilogramo da sukero – kilogram sladkorja
  • glaso da akvo – kozarec vode
  • multe da ideoj – mnogo idej

Pripona -ig

Ta pripona pomeni "narediti", "povzročiti" nekaj:

  • beligi – polepšati
  • malplenigi – izprazniti
  • sanigi – zdraviti
  • mortigi – ubiti

Glagol "ig" vedno zahteva objekt v tožilniku. (Li memorigis la fraton.)

Pripona -aĉ

kaže, da ima govornik slabo mnenje o dotični stvari:

  • hundo – cucek
  • knabo – smrkavec
  • sribi – čečkati