8. Malbela tago

Przyimek Da

służy do tworzenia dopełniacza (w miejsce DE) po pojęciach określających ilość:

 • kilogramo da sukero – kilogram cukru
 • glaso da akvo – szklanka wody
 • multe da ideoj – dużo pomysłów
 • iom da tempo – trochę czasu
 • tiom da mono – tyle pieniędzy

Przyrostek -ig

czynić kogoś, coś jakimś:

 • beligi – upiększać
 • malplenigi – opróżnić
 • sanigi – wyleczyć
 • mortigi – zabić
 • ebligi – umożliwić
 • trankviligi – uspokajać

Przyrostek -aĉ

zła jakość, obrzydzenie:

 • domo – rudera
 • sribi – bazgrać
 • a – brzydki, wstrętny