4. Miaj leteroj

Liczby

Liczby można znaleźć w dodatku. Większe liczby zostają utworzone z podstawowych liczb w następujący sposób:

 • 1 238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153 837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • Addition: 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • Subtraction: 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

Biernik ruchu

W wyrażeniach przyimkowych rzeczowniki (lub zaimki) nie przyjmują końcówki biernika n:

 • post mi – za mną
 • sen ŝi – bez niej
 • en domo – w domu

Po przyimkach określających miejsce, ĉe – przy; en – w; sub – pod; sur – na, możemy używać biernika, aby określić kierunek ruchu:

 • Mi iras en la domon. – Idę do domu.
 • (Compare: Ili manĝas en la domo. – Oni jedzą w domu.)

Another example:

 • La kato saltis sur la tablon. – Kot skoczył na stół (z podłogi).
 • La kato saltis sur la tablo. – Kot skacze na stole.

Zaimek oni

Formę bezosobową czasownika tworzymy przy pomocy słowka oni

Przykłady:

 • Oni diras. – Mówi się.
 • Oni kantas. – Śpiewa się.
 • Oni laboras. – Pracuje się.

Zaimek zwrotny si

Zaimek zwrotny si (w bierniku sin) oznacza skierowanie działania w kierunku osoby wykonującej czynność. Zaimka si używamy jedynie w relacji do 3 os. l. poj.:

Przykłady:

 • Mi lavas lavas min kaj mi lavas lin. – Myję się (mnie) i myję go.
 • Vi lavas vin kaj vi lavas lin. – Myjesz się (ciebie) i myjesz go.
 • Li lavas sin kaj li lavas lin. – On myje się i myje go.

 • Li iras al sia amikino. – On idzie do swojej przyjaciółki.

 • Li iras al lia amikino. – On idzie do jego (innego mężczyzny) przyjaciółki.

Zaimek zwrotny re-

Robić coś ponownie, po raz drugi:

Przykłady:

 • revidi – zobaczyć ponownie
 • redoni – oddawać
 • remeti – odkładać, odłożyć
 • reveni – powracać