6. Maja

menerjemahi dan mejawabi / Traduku kaj respondu

  1. Adakah anda ingin saya untuk menunjukkan kepada anda buku terbaru saya ?
  2. Apa yang anda mahu untuk sarapan pagi esok?
  3. Bilakah Mark akan tiba, pada pukul lima atau lapan?
  4. Bilakah anda perasan bahawa seluruh keluarga memanggil saya dermawan?
  5. Adakah buku kecil yang telah saya hantarkan berguna kepada anda?