2. La amikino de Marko

Adjektif

Adjektif berakhir dengan huruf -a, contoh:

 • bela – cantik
 • granda frato – abang besar
 • malgranda fratino – adik kecil

Perkataan Subjek dan Objek

Bahasa Esperanto ada perkataan subjek dan objek.

 • Kiun mi vidas? – Siapa yang saya nampak ?
 • Mi vidas amikon – Saya nampak seorang kawan.

Jangan menggunakan perkataan objekt selepas kata kerja penolong.

Adjektif bersama dengan kata nama yang disifatkan. Adjektif juga mengguna -j dan -n sebagai akhiran.

 • Vi estas bona amiko – Awak adalah seorang kawan baik.
 • Vi estas bonaj amikoj – Awak semua adalah kawan baik.
 • Vi havas bonan amikon – Awak ada seorang kawan baik.
 • Vi havas bonajn amikojn – Awak ada ramai kawan baik.

Esperanto menggunakan kata sendi untuk menerangkan perhubungan.:

 • La libroj de mia frato. – Buku abang saya. De,digunna sebagai punya

Konjugasi

Perkataan Asal: -i

 • labori – bekerja

Kala kini : -as

 • mi laboras – Saya kerja
 • vi laboras – Awak kerja
 • li/ŝi laboras – Dia kerja
 • ni laboras – Kita kerja
 • ili laboras – Mereka kerja

Kala lepas: -is

 • mi laboris – Saya telah bekerja.
 • vi laboris – Awak telah bekerja.
 • li/ŝi laboris – Dia telah bekerja.
 • ni laboris – Kita telah bekerja.
 • ili laboris – Mereka telah bekerja.

Kala akan datang: -os

 • mi laboros – Saya akan bekarja.
 • vi laboros – Awak akan bekerja.
 • li/ŝi laboros – Dia akan bekerja.
 • ni laboros – Kita akan bekerja.
 • ili laboros – Mereka akan bekerja.

Kegunaan ke

menggunakan menyambung klaus nama

 1. tidak boleh dielakkan
 2. biasanya tanda koma di depan perkataan KE.

Contoh:

 • Vi vidas ke mi manĝas. – Awak nampak saya sedang makan.
 • Li diras ke li iros. – Dia kata dia akan pergi.

Imbuhan depan mal-

menukarkan makna kepada bertentangan.

 • bona – baik
  • malbona – tidak baik
 • granda – besar
  • malgranda – kecil
 • bela – cantik
  • malbela – hodoh

Imbuhan depan ge-

menggunakan menunjukkan dua jantina:

 • gefratoj – abang dan kakak
 • gepatroj – ibu bapa

Ungkapan sopan

 • bonvolu – silakan
 • dankon – terima kasih
 • saluton – salam hormat

Susunan perkataan

Biasanya, kita menggunakan corak S V O, tetapi, kata objekt telah ditanbah N dan tidak semestinya mengguankan corak bahasa lain sekiranya anda tidak boleh mengguasai. Anda boleh menggunakan corak bahasa anda.

 • Mi legas libron. – Saya baca buku.
 • Libron mi legas. – (Buku dibaca saya.)

Kio, Kion

Kio maksud "apa", sebagai subjek di ayat:

 • Kio estas tio? – Apa itu ?
 • Kio estas sur la tablo? – Apa di atas meja ?

Jikalau "apa" adalah objek, yang sama di Esperanto ialah Kion:

 • Kion vi faras? – Apa awak buat ?
 • Kion ŝi diris? – Apa dia (perempuan) telah kata ?