9. Planoj pri veturado

תרגם לאספרנטו וענה על השאלה / Traduku kaj respondu

  1. ?מה יכול הכי לשמח את הוריך
  2. !אם לפחות אחרי הלימודים היית הולך איתי למרכז העיר
  3. ?לאן היית רוצה לנסוע אם היו לך מספיק כסף וזמן
  4. ?האם אתה מתכנן לנסוע לפריז במכונית או שנראה שעדיף בהרבה ברכבת
  5. ?מדוע אנשים שונים מסבירים את אותם רעיונות באופן שונה