9. Planoj pri veturado

An Modh Coinníollach

a chuirtear in iúl leis an bhfoirceann -us:

 • mi kredus – Chreidfinn
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Dá mbeinn sláintiúil, bheinn an-sona.

Kvazaŭ

úsáidtear mar chónasc, agus de ghnáth leanann an modh coinníollach é:

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Tá tú i do shuí ansin amhail is dá mb'fhear saibhir tú.

Is féidir é a úsáid mar seo freisin:

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – Tá tú i do shuí ansin mar a bheadh fear saibhir ann.

An Iarmhír -ad

a úsáidtear chun briathar a dhéanamh as ainmfhocal:

 • kanti – can
  • kantado – canadh
 • suferi – ag fulaingt
  • suferado – fulaingt

Fairis sin, cuireann sé gníomhaíocht leanúnach nó athghníomhaíocht in iúl:

 • rigardi – féach
  • rigardadi – leanúint ag féachaint, stánadh
 • demandi – ceist a chur
  • demandadi – leanúint ag cur ceisteanna
 • informo – eolas n
  • informado – poiblíocht

An Iarmhír -ar

a chiallaíonn cnuasach rudaí a fhéachtar orthu mar iomlán:

 • arbo – crann
  • arbaro – coill
 • vagono – cóiste
  • vagonaro – traein
 • vorto – focal
  • vortaro – foclóir

An Iarmhír -um

fear na gcrúb eile, gan aon bhrí chinnte:

 • plena – lán
  • plenumi – a chomhlíonadh
 • proksima – cóngarach
  • proksimume – thart ar
 • suno – grian
  • sunumi – bolg le gréin
 • malvarmumi – slaghdán a tholgadh