متفرقه

اصطلاحات و عبارت‌های مهم

 • eble – احتمالا, شاید
 • iom post iom – کم‌کم
 • iomete – اندکی
 • mem kompreneble – مسلما
 • ni diru – باید بگوییم, بگذارید بگوییم
 • pli-malpli – کم‌وبیش
 • rilate al – در ارتباط با
 • temas pri – هست درباره‌ی
 • verŝajne – انگار, همانا
 • ĉu ne – مگر نه

رنگ‌ها

 • blanka – سفید
 • blua – آبی
 • bruna – قهوه‌ای
 • flava – زرد
 • griza – خاکستری, توسی
 • nigra – سیاه, مشکی
 • ruĝa – سرخ, قرمز
 • verda – سبز

رقم‌ها

 • unu – یک
 • du – دو
 • tri – سه
 • kvar – چهار
 • kvin – پنج
 • ses – شش
 • sep – هفت
 • ok – هشت
 • naŭ – نُه
 • dek – ده
 • dek unu – یازده
 • dek du – دوازده
 • dek tri – سیزده
 • dek kvar – چهارده
 • dek kvin – پانزده
 • dek ses – شانزده
 • dek sep – هفده
 • dek ok – هجده
 • dek naŭ – نوزده
 • dudek – بیست
 • tridek – سی
 • kvardek – چهل
 • cent – صد
 • ducent – دویست
 • tricent – سیصد
 • mil – هزار
 • dumil – دو هزار

روزهای هفته

 • lundo – دوشنبه
 • mardo – سه‌شنبه
 • merkredo – چهارشنبه
 • ĵaŭdo – پنج‌شنبه
 • vendredo – جمعه, آدینه
 • sabato – شنبه
 • dimanĉo – یک‌شنبه

ماه‌ها

 • januaro – ژانویه
 • februaro – فوریه
 • marto – مارس
 • aprilo – آوریل
 • majo – می
 • junio – ژوئن
 • julio – ژوئیه
 • aŭgusto – آگوست
 • septembro – سپتامبر
 • oktobro – اکتبر
 • novembro – نوامبر
 • decembro – دسامبر

فصل‌ها

 • printempo – بهار
 • somero – تابستان
 • aŭtuno – پاییز
 • vintro – زمستان