اسپرانتو در 12 درس

سریع‌ترین دوره‌ی آموزشی برای یادگیری مقدماتی

این دوره‌ی آموزشی از ۱۲ درس تشکیل شده است که هر کدام همراه است با

  • یک متن
  • توضیحاتی پیرامون دستور زبان
  • و ۳ تمرین.

بعد از تمام کردن دوره، شما می‌توانید بیش‌تر چیزها را بفهمید و جمله‌هایی را تشکیل دهید تا نظرات خود را بیان کنید. فقط امتحانش کنید!