Πίνακας Απλών Λέξεων

  ki-
ερωτηματικό, αναφορικό
ti-
δεικτικό
i-
αόριστο
ĉi-
περιληπτικό
neni-
αρνητικό
-o
κάτι ακαθόριστο
kio
τι, οποίο, 'ό,τι'
tio
εκείνο
io
κάτι
ĉio
κάθε τι, τα πάντα
nenio
τίποτα
-u
πρόσωπο, ή κάτι καθορισμένο
kiu
ποιός-α-ο, όποιος-α-ο
tiu
εκείνος-η-ο, αυτός-η-ο
iu
κάποιος-α-ο
ĉiu
καθένας-μία-ένα
neniu
κανένας-μία-ένα
-am
χρόνος
kiam
όταν
tiam
τότε
iam
κάποτε
ĉiam
πάντα
neniam
ποτέ
-a
ιδιότητα
kia
τί είδους
tia
τέτοιος-α-ο
ia
κάποιου είδους
ĉia
κάθε είδους
nenia
κανενός είδους
-e
τόπος
kie
πού, όπου
tie
εκεί
ie
κάπου
ĉie
παντού
nenie
πουθενά
-el
τρόπος
kiel
όπως, σαν, καθώς
tiel
έτσι
iel
κάπως
ĉiel
με κάθε τρόπο
neniel
με κανένα τρόπο
-om
ποσότητα
kiom
πόσο, όσο
tiom
τόσο
iom
λίγο (σε κάποια ποσότητα)
ĉiom
όλο, το παν
neniom
καθόλου
-al
αίτιο
kial
γιατί, επειδή
tial
άρα, επομένως
ial
για κάποιο λόγο
ĉial
για κάθε λόγο (αιτία)
nenial
για κανένα λόγο
-es
κυριότητα
kies
τίνος, του οποίου-ας-ου-ων
ties
αυτού-ης-ου-ων, εκείνου-ης-ου-ων
ies
κάποιου-ας-ου, κάποιων
ĉies
καθενός-μιας-ενός
nenies
κανενός-καμιάς-κανενός