Διάφορα

Σημαντικές εκφράσεις

 • eble – θα μπορούσε, ίσως
 • iom post iom – λίγο - λίγο
 • iomete – λιγάκι
 • memkompreneble – αυτονόητα
 • ni diru – ας πούμε
 • pli-malpli – πάνω - κάτω
 • rilate al – σχετικά με
 • temas pri – αφορά το, αφορά τι
 • verŝajne – πιθανώς
 • ĉu ne – μήπως όχι;, έτσι δεν είναι;

Χρώματα

 • blanka – λευκός-η-ο
 • blua – (ο,η,το) μπλε
 • bruna – (ο,η,το) καφέ
 • flava – κίτρινος-η-ο
 • griza – γκριζος-α-ο
 • nigra – μαύρος-η-ο
 • ruĝa – κόκκινος-η-ο
 • verda – πράσινος-η-ο

Αριθμοί

 • unu – ένας, μία, ένα
 • du – δύο
 • tri – τρείς, τρία
 • kvar – τέσσερεις, τέσσερα
 • kvin – πέντε
 • ses – έξι
 • sep – επτά
 • ok – οκτώ
 • naŭ – εννέα
 • dek – δέκα
 • dek unu – έντεκα
 • dek du – δώδεκα
 • dek tri – δεκατρείς, δεκατρία
 • dek kvar – δεκατέσερεις, δεκατέσσερα
 • dek kvin – δεκαπέντε
 • dek ses – δεκαέξι
 • dek sep – δεκαπτά
 • dek ok – δεκαοκτώ
 • dek naŭ – δεκαεννέα
 • dudek – είκοσι
 • tridek – τριάντα
 • kvardek – σαράντα
 • cent – εκατό
 • ducent – διακόσια
 • tricent – τριακόσια
 • mil – χίλια
 • dumil – δύο χιλιάδες

Ημέρες της εβδομάδας

 • lundo – Δευτέρα
 • mardo – Τρίτη
 • merkredo – Τετάρτη
 • ĵaŭdo – Πέμπτη
 • vendredo – Παρασκευή
 • sabato – Σάββατο
 • dimanĉo – Κυριακή

Μήνες

 • januaro – Ιανουάριος
 • februaro – Φεβρουάριος
 • marto – Μάρτιος
 • aprilo – Απρίλιος
 • majo – Μάιος
 • junio – Ιούνιος
 • julio – Ιούλιος
 • aŭgusto – Αύγουστος
 • septembro – Σεπτέμβριος
 • oktobro – Οκτώβριος
 • novembro – Νοέμβριος
 • decembro – Δεκέμβριος

Εποχές

 • printempo – άνοιξη
 • somero – καλοκαίρι
 • aŭtuno – φθινόπωρο
 • vintro – χειμώνας