Προσθήματα

Προθήματα

 • anti – πρόθημα -> αντίθεση
 • bo – πρόθημα -> συγγένεια εξ αγχιστείας
 • dis – πρόθημα -> διασκορπισμό, διαχωρισμό, διαμερισμό
 • ek – πρόθημα -> αρχή δράσης, στιγμιαία ενέργεια
 • eks – πρόθημα -> πρώην
 • fi – πρόθημα -> μείωση ποιότητας
 • for – πρόθημα -> μακριά, εκτός
 • ge – πρόθημα -> και τα δύο γένη
 • mal – πρόθημα -> το αντίθετο
 • mis – πρόθημα -> λάθος, αστοχία, αποτυχία
 • ne – όχι, δεν, μην, πρόθημα -> άρνησης
 • pra – πρόθημα -> πρόγονος, απόγονος
 • pseŭdo – πρόθημα -> ψεύτικος, νόθος
 • re – πρόθημα -> επανάλληψη πράξης, επιστροφή
 • sen – χωρίς, πρόθημα -> στέρηση, έλλειψη

Επιθήματα

 • ad – επίθημα -> (ουσ.)ενέργεια, (ρ.)συνεχόμενη πράξη
 • an – επίθημα -> μέλος ομάδας
 • ar – επίθημα -> ομάδα, συλλογή, άθροισμα
 • – επίθημα -> παλιό-, κακό-
 • – επίθημα -> πράγμα, αντικείμενο
 • ebl – επίθημα -> δυνατότητα
 • ec – επίθημα -> αφηρημένη ιδιότητα
 • eg – επίθημα -> μεγενθυτικό
 • ej – επίθημα -> τόπος, χώρος που γίνεται κάτι
 • em – επίθημα -> συνήθεια, ροπή
 • end – επίθημα -> πρακτέο (πρεπει να)
 • er – επίθημα -> θραύσμα, κομματάκι, σωματίδιο
 • estr – επίθημα -> αρχηγός, επικεφαλής, ηγέτης
 • et – επίθημα -> μικρού μεγέθους, χαϊδευτικό
 • id – επίθημα -> απόγονος
 • ig – επίθημα -> κάνω κάποιον ή κάτι να .. -> μετ. ρήμα
 • il – επίθημα -> εργαλείο, όργανο, μέσο, συσκευή
 • in – επίθημα -> θηλυκό γένος
 • ind – επίθημα -> άξιο για κάτι
 • ing – επίθημα -> θήκη, υποδοχή
 • ism – επίθημα -> δόγμα, σύστημα, κίνημα, ιδεολογία
 • ist – επίθημα -> επάγγελμα, συνεχής απασχόληση
 • iv – επίθημα -> ικανό για κάτι
 • – επίθημα -> γίνομαι, καθίσταμαι .. -> αμετ. ρήμα
 • nj – επίθημα -> θηλυκό χαϊδευτικό
 • oid – επίθημα -> με σχήμα
 • oz – επίθημα -> επίθετο αφθονίας
 • uj – επίθημα -> δοχείο, φορέας, δέντρο, χώρα
 • ul – επίθημα -> ιδιότητα προσώπου, όντος
 • um – επίθημα -> αόριστο νόημα
 • ĉj – επίθημα -> αρσενικό χαϊδευτικό