9. Planoj pri veturado

Betinget tid

udtrykkes med udsagnsordsendelsen -us:

 • mi kredus – jeg ville tro, jeg skulle tro
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Hvis jeg var rask ville jeg være meget lykkelig

Kvazaŭ

bruges som en konjunktion, normalt efterfulgt af betingelsen:

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Du sidder der som om du var rig.

Den kan også bruges ufuldstændigt:

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – Du sidder der som om du var rig.

Suffiksen -ad

bruges til at få et udsagnsord til at danne et navneord:

 • kanti – at synge
  • kantado – (handlingen) sang
 • suferi – at lide
  • suferado – lidelse

Den formidler også idéen om forlænget eller gentagen handling:

 • rigardi – at kigge
  • rigardadi – at blive ved med at kigge, at stirre
 • demandi – at stille et spørgsmål
  • demandadi – at blive ved med at stille spørgsmål
 • informi – at informere
  • informado – informering

Suffiksen -ar

indikerer en samling af objekter set som en helhed:

 • arbo – et træ
  • arbaro – en skov
 • vagono – en vogn
  • vagonaro – et tog
 • vorto – et ord
  • vortaro – en ordbog

Suffiksen -um

er en joker-suffiks uden foruddefineret betydning:

 • plena – fuld
  • plenumi – at udfylde
 • proksima – tæt på
  • proksimume – cirka
 • suno – sol
  • sunumi – at solbade
 • malvarma — kold
  • malvarmumo – forkølelse