2. La amikino de Marko

Tillægsord

Tillægsordsendelsen er -a, f.eks.

 • bela – smuk
 • granda frato – storebror
 • malgranda fratino – lillesøster

Kasi

Esperanto har to kasi, nominativ og akkusativ, modsat dansk, som kun har ejefald og noget i stedord, der minder om akkusativ. Akkusativ anvendes til at vise objektet af et transitivt udsagnsord (personen eller tingen påvirket af udsagnsordets handling).

 • Kiun mi vidas? – Hvem ser jeg?
 • Mi vidas amikon – Jeg ser en ven.

Tillægsord følger formen på deres tilknyttede navneord: de tager samme -j- og -n-endelser. Vær opmærksom på, at der i de følgende 4 eksempler efter esti følger et omsagnsled, som står i nominativ.

 • Vi estas bona amiko – Du er en god ven.
 • Vi estas bonaj amikoj – I er gode venner.
 • Vi havas bonan amikon – Du har en god ven.
 • Vi havas bonajn amikojn – Du har gode venner.

Esperanto bruger forholdsord i stedet for at have flere kasi. Det danske ejefald udtrykkes ved brug af de:

 • La libroj de mia frato. – Min brors bøger

Bøjning

Navneform: -i

 • labori – at arbejde

Nutid: -as

 • mi laboras – jeg arbejder
 • vi laboras – du/I arbejder
 • li/ŝi laboras – han/hun arbejder
 • ni laboras – vi arbejder
 • ili laboras – de arbejder

Datid: -is

 • mi laboris – jeg arbejdede
 • vi laboris – du/I arbejdede
 • li/ŝi laboris – han/hun arbejdede
 • ni laboris – vi arbejdede
 • ili laboris – de arbejdede

Fremtid: -os

 • mi laboros – jeg kommer til at arbejde
 • vi laboros – du/I kommer til at arbejde
 • li/ŝi laboros – han/hun kommer til at arbejde
 • ni laboros – vi kommer til at arbejde
 • ili laboros – de kommer til at arbejde

Konjunktionen ke

anvendes til at introducere en ledsætning. Den kan

 1. aldrig udelades, og
 2. har som regel et komma foran sig

Eksempler:

 • Vi vidas, ke mi manĝas. – Du ser, at jeg spiser.
 • Li diras, ke li iros. – Han siger, at han går.

Præfiksen mal-

ændrer betydningen af et ord til det modsatte.

 • bona – god
  • malbona – dårlig
 • granda – stor
  • malgranda – lille
 • bela – smuk
  • malbela – grim

Præfiksen ge-

viser, at noget fra hvert køn er nævnt:

 • gefratoj – søskende
 • gepatroj – forældre

Høflige former

 • bonvolu – venligst, vær sød
 • dankon – tak
 • saluton – hej

Rækkefølge af sætningsdele

Esperanto tillader en vilkårlig rækkefølge af ordene, men de fleste personer benytter subjekt-udsagnsord-objekt som i hovedsætninger på dansk. Dette er ikke et problem, eftersom akkusativendelsen -n gør det klart hvilke ord, der er subjekt og objekt. Rækkefølgen af sætningsdelene kan varieres af stilistiske eller pragmatiske årsager meget friere på esperanto end på dansk.

 • Mi legas libron. – Jeg læser en bog.
 • Libron mi legas. – (En bog er hvad jeg læser.)

Kio, Kion

Kio betyder "hvad" som subjekt i en sætning:

 • Kio estas tio? – Hvad er det?
 • Kio estas sur la tablo? – Hvad er der på bordet?

Når "hvad" er objektet af udsagnsordet bliver det til kion på esperanto:

 • Kion vi faras? – Hvad laver du?
 • Kion ŝi diris? – Hvad sagde hun?