9. Planoj pri veturado

Al text

 • Petro – Pere
 • Maria – Maria
 • vojaĝi – viatjar
 • lando – país, territori
 • libera – lliure
 • tempo – temps
 • decidi – decidir
 • italio – Itàlia
 • urbo – ciutat
 • feliĉa – feliç
 • kie – on
 • forgesi – oblidar
 • esperi – tenir esperança
 • us – verb en condicional
 • komenci – començar
 • jam – ja
 • vagono – vagó
 • ar – conjunt
 • nenio – res, no res
 • sekreto – secret
 • onklo – oncle
 • Bonifacio – Bonifaci
 • plena – ple/plena
 • um – significat indefinit (comodí per diferenciar sentit o matís)
 • sia – pronom reflexiu
 • uzi – usar, emprar
 • domo – casa, edifici
 • ad – acció continuada
 • atendi – esperar
 • do – per tant
 • kial – per què
 • neniam – mai (en negacions)

Addicionals

 • almenaŭ – almenys
 • atenti – estar atent, parar atenció
 • ĉirkaŭ – al voltant de
 • diversa – divers
 • do – per tant
 • ekster – fora de
 • ideo – idea
 • klara – clar
 • kredi – creure
 • kvazaŭ – com si fos, com si, com
 • maniero – manera
 • manki – faltar, mancar
 • mondo – món
 • organizi – organitzar
 • plano – pla
 • pluvi – ploure
 • rajti – poder, tenir dret (a)
 • rakonti – contar, narrar, explicar
 • sama – mateix/a
 • ŝajni – semblar
 • vojo – camí
 • informi – informar