афікси, словотворчі частки

Префікси

 • dis – префікс, що позначає роз’єднання, поширення, роз-
 • ek – префікс, що позначає миттєвість або початок дії
 • for – геть, далеко
 • ge – префікс, що позначає осіб обох статей
 • mal – префікс, що позначає пряму протилежність
 • re – префікс, що позначає зворотну або повторну дію

Суфікси

 • ad – тривалість дії, процесу
 • an – член якого-нубудь колективу; житель міста, країни;
 • ar – groupe сукупність
 • – низька якість, нікчемність, непридатність, презирство, зневага
 • – предмет з певного матеріалу, об’єкт діяльності
 • ebl – пасивна можливість
 • ec – властивість, якість
 • eg – збільшувальний суфікс
 • ej – місце
 • er – частка чого-небудь
 • estr – особа, яка керує, завідує предметом, зазначеним у корені
 • et – зменшувальний суфікс
 • ig – робити яким-небудь, ким-небудь, чим-нубудь
 • il – те, що служить для здійснення чого-небудь
 • in – жіночий рід
 • ind – гідний/вартий чого-небудь
 • ist – особу певної професії, оcобу, що є прихильником громадського руху, наукового чи філософського напрямку
 • – робитися/ставати яким-небудь, ким-небудь, чим-небудь
 • uj – предмет, у якому що-небудь зберігається, дерево, країна
 • ul – особа, яка володіє даною якістю
 • um – не має окресленого значення