Tablo kelimeleri

  ki-
soru
ti-
gösterge
i-
sonsuz, belirsiz
ĉi-
evrensel
neni-
negatif
-o
şey
kio
ne
tio
bu
io
bir şey
ĉio
herşey
nenio
hiç birşey
-u
kişi
kiu
kim, hangi
tiu
bu kişi, bu şey
iu
bir kişi
ĉiu
her bir kişi
neniu
hiç kimse
-am
zaman
kiam
ne zaman
tiam
bu zaman
iam
bir zaman
ĉiam
her zaman
neniam
hiç bir zaman
-a
kalite
kia
ne çeşit
tia
bu çeşit
ia
bir çeşit
ĉia
her çeşit
nenia
hiç bir çeşit
-e
yer
kie
nerede
tie
orada
ie
bir yerde
ĉie
her yerde
nenie
hiç bir yerde
-el
tarz
kiel
nasıl
tiel
bu şekilde
iel
bir şekilde
ĉiel
her şekilde
neniel
hiçbir şekilde
-om
miktar
kiom
ne kadar
tiom
şu kadar
iom
bir miktar
ĉiom
tümü
neniom
hiç
-al
sebep
kial
neden
tial
bu sebepten dolayı
ial
bir sebepten dolayı
ĉial
her sebepten dolayı
nenial
hiç bir sebeten dolayı
-es
sahiplik
kies
kimin
ties
bunun
ies
birisinin's
ĉies
herkesin
nenies
kimsenin