เบ็ดเตล็ด

วลีสำคัญ ๆ

 • eble – บางที, อาจเป็นไปได้
 • iom post iom – ทีละนิด
 • iomete – เล็กน้อย, นิดหน่อย
 • mem kompreneble – เข้าใจได้ด้วยตนเอง
 • ni diru – จงพูดว่า
 • pli-malpli – ไม่มากไม่น้อย
 • rilate al – มีความสัมพันธ์กับ
 • temas pri – เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
 • verŝajne – ดูเหมือนจะ
 • ĉu ne – ใช่ไหม

สี

 • blanka – สีขาว
 • blua – สีน้ำเงิน
 • bruna – สีน้ำตาล
 • flava – สีเหลือง
 • griza – สีเทา
 • nigra – สีดำ
 • ruĝa – สีแดง
 • verda – สีเขียว

ตัวเลข

 • unu – หนึ่ง
 • du – สอง
 • tri – สาม
 • kvar – สี่
 • kvin – ห้า
 • ses – หก
 • sep – เจ็ด
 • ok – แปด
 • naŭ – เก้า
 • dek – สิบ
 • dek unu – สิบเอ็ด
 • dek du – สิบสอง
 • dek tri – สิบสาม
 • dek kvar – สิบสี่
 • dek kvin – สิบห้า
 • dek ses – สิบหก
 • dek sep – สิบเจ็ด
 • dek ok – สิบแปด
 • dek naŭ – สิบเก้า
 • dudek – ยี่สิบ
 • tridek – สามสิบ
 • kvardek – สี่สิบ
 • cent – หนึ่งร้อย
 • ducent – สองร้อย
 • tricent – สามร้อย
 • mil – หนึ่งพัน
 • dumil – สองพัน

วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

 • lundo – วันจันทร์
 • mardo – วันอังคาร
 • merkredo – วันพุธ
 • ĵaŭdo – วันพฤหัสบดี
 • vendredo – วันศุกร์
 • sabato – วันเสาร์
 • dimanĉo – วันอาทิตย์

เดือน

 • januaro – มกราคม
 • februaro – กุมภาพันธ์
 • marto – มีนาคม
 • aprilo – เมษายน
 • majo – พฤษภาคม
 • junio – มิถุนายน
 • julio – กรกฎาคม
 • aŭgusto – สิงหาคม
 • septembro – กันยายน
 • oktobro – ตุลาคม
 • novembro – พฤศจิกายน
 • decembro – ธันวาคม

ฤดู

 • printempo – ฤดูใบไม้ผลิ
 • somero – ฤดูร้อน
 • aŭtuno – ฤดูใบไม้ร่วง
 • vintro – ฤดูหนาว