Predlogi

 • al – k
 • anstataŭ – namesto
 • antaŭ – pred
 • apud – poleg
 • da – od
 • de – od
 • dum – med
 • ekde – od
 • ekster – izven
 • el – iz, od
 • en – v
 • inter – med
 • je – ob, v, s, joker predlog ki nadomešča pomene, ki jih ne moremo izraziti s katerim koli drugim predlogom
 • kontraŭ – nasproti, proti
 • krom – razne
 • kun – s, z
 • laŭ – po
 • per – s, z
 • por – za
 • post – nato, potem
 • pri – o
 • pro – zaradi
 • sen – brez
 • sub – pod
 • super – nad
 • sur – na
 • tra – skozi
 • trans – čez
 • ĉe – pri
 • ĉirkaŭ – okoli
 • ĝis – do