Pripone in predpone

Predpone

 • dis – raz
 • ek – začetek
 • for – stran, proč
 • ge – oba spola
 • mal – nasprotje
 • re – ponovno

Pripone

 • ad – trajanje
 • an – član skupine
 • ar – skupina, množica
 • – ogabnost, grdoba
 • – stvar, konkretno
 • ebl – možnost
 • ec – abstraktno
 • eg – povečanje
 • ej – kraj
 • er – košček
 • estr – šef, vodja
 • et – zmanjšanje
 • id – mladič
 • ig – napraviti, povzročiti
 • il – sredstvo, orodje
 • in – ženska
 • ind – vredno česa
 • ist – poklic, pripadnik ideologije
 • – postati
 • uj – posoda, steblo, država
 • ul – oseba
 • um – joker pripona uporablja se, kjer nobena druga pripona ne ustreza