Predložky

 • al – k, ku
 • anstataŭ – namiesto
 • antaŭ – pred
 • apud – vedľa
 • da – (predložka množstva)
 • de – od
 • dum – behom, počas
 • ekde – od (čas)
 • ekster – mimo
 • el – z, zo
 • en – v, vo, do
 • inter – medzi
 • je – (neurčitá predložka)
 • kontraŭ – proti
 • krom – okrem, mimo
 • kun – s, so
 • laŭ – podľa, pozdĺž
 • per – pomocou, (inštrumentál, s, so)
 • por – pre, na, za (účelovo)
 • post – po, za (miestne aj časovo)
 • pri – o
 • pro – kvôli, pre
 • sen – bez, bezo
 • sub – pod
 • super – nad
 • sur – na
 • tra – cez, skrz
 • trans – za, cez
 • ĉe – u, pri
 • ĉirkaŭ – okolo, asi
 • ĝis – až k, až do