Rôzne

Dôležité výrazy a frázy

 • eble – možno
 • iom post iom – postupne
 • iomete – troška
 • mem kompreneble – samozrejme
 • ni diru – povedzme
 • pli-malpli – viac-menej
 • rilate al – vo vzťahu k
 • temas pri – ide o
 • verŝajne – pravdepodobne
 • ĉu ne – nie?

Farby

 • blanka – biela
 • blua – modrá
 • bruna – hnedá
 • flava – žltá
 • griza – sivá
 • nigra – čierna
 • ruĝa – červená
 • verda – zelená

Čísla

 • unu – jeden
 • du – dva
 • tri – tri
 • kvar – štyri
 • kvin – päť
 • ses – šesť
 • sep – sedem
 • ok – osem
 • naŭ – deväť
 • dek – desať
 • dek unu – jedenásť
 • dek du – dvanásť
 • dek tri – trinásť
 • dek kvar – štrnásť
 • dek kvin – päťnásť
 • dek ses – šestnásť
 • dek sep – sedemnásť
 • dek ok – osemnásť
 • dek naŭ – devätnásť
 • dudek – dvadsať
 • tridek – tridsať
 • kvardek – štyridsať
 • cent – sto
 • ducent – dvesto
 • tricent – tristo
 • mil – tisíc
 • dumil – dvetisíc

Dni v týždni

 • lundo – pondelok
 • mardo – utorok
 • merkredo – streda
 • ĵaŭdo – štvrtok
 • vendredo – piatok
 • sabato – sobota
 • dimanĉo – nedeľa

Mesiace

 • januaro – január
 • februaro – február
 • marto – marec
 • aprilo – apríl
 • majo – máj
 • junio – jún
 • julio – júl
 • aŭgusto – august
 • septembro – september
 • oktobro – október
 • novembro – november
 • decembro – december

Ročné obdobia

 • printempo – jar
 • somero – leto
 • aŭtuno – jeseň
 • vintro – zima