Prípony

Predpony

 • dis – roz-, distribúcia
 • ek – začiatok činu, náhlosť
 • for – preč
 • ge – obsahujúci jedincov oboch pohlaví
 • mal – opak
 • re – znovu, opakovanie

Prípony

 • ad – trvanie deja
 • an – člen skupiny
 • ar – množina alebo zbierka vecí rovnakého druhu
 • – zlá kvalita, nevhodnosť, bezcennosť
 • – vec, predmet, konkrétna vec
 • ebl – možnosť
 • ec – vlastnosť
 • eg – zväčšenie
 • ej – miesto
 • er – časť celku
 • estr – vedúci
 • et – zmenšenie
 • ig – urobiť niečo nejakým, spôsobiť
 • il – nástroj
 • in – ženský rod
 • ind – hodný (niečoho)
 • ist – povolanie
 • – stať sa
 • uj – nádoba, puzdro, štát
 • ul – prípona znamenajúca živú bytosť, alebo vec majúcu vlastnosť slovného kmeňa
 • um – prípona neurčitého významu