Przyimki

 • al – do, ku
 • anstataŭ – zamiast
 • antaŭ – przed
 • apud – obok, przy
 • da – zastępuje dopełniacz (po słowach oznaczających miarę, wagę itp.)
 • de – od, z
 • dum – podczas
 • ekde – od, odkąd
 • ekster – oprócz, poza
 • el – od, z, ze
 • en – w
 • inter – pomiędzy, między
 • je – przyimek uniwersalny
 • kontraŭ – przeciw
 • krom – oprócz, z wyjątkiem
 • kun – z
 • laŭ – według
 • per – przy pomocy, przez
 • por – dla
 • post – za, potem
 • pri – o
 • pro – z powodu
 • sen – bez
 • sub – pod, poniżej
 • super – nad, powyżej
 • sur – na
 • tra – przez
 • trans – poprzez
 • ĉe – u, przy
 • ĉirkaŭ – około
 • ĝis – do, aż