Afiksy

Przedrostki

 • dis – roz-
 • ek – początek lub chwilowość akcji, start!, naprzód!
 • for – daleko
 • ge – obojga płci
 • mal – nie-, przeciwieństwo
 • re – powtórzenie, re-

Przyrostki

 • ad – ciągła czynność
 • an – członek grupy
 • ar – grupa, zbiór
 • – wskazuje na niepożądaną jakość
 • – rzecz, przedmiot
 • ebl – możliwość
 • ec – cecha, atrybut, własność
 • eg – wielki, powiększenie
 • ej – miejsce
 • er – cząstka, oddzielna jednostka
 • estr – dowódca, szef
 • et – mały, zdrobnienie
 • ig – spowodować coś
 • il – narzędzie, środek (np. transportu)
 • in – żenski
 • ind – godny, godzien, wart
 • ist – fach, zawód
 • – stawać się, zostać, zostawać
 • uj – pojemnik, drzewo, kraj
 • ul – osoba
 • um – niejasno określone znaczenie