Perkataan rajah

  ki-
soalan
ti-
menujuk
i-
tidak bertentu
ĉi-
universal
neni-
negatif
-o
barang
kio
apa
tio
itu
io
sesuatu
ĉio
semua
nenio
tidak ada apa-apa
-u
individu
kiu
siapa
tiu
itu orang, itu barang
iu
seseorang
ĉiu
semua orang, semua
neniu
tidak orang, tidak ada mereka
-am
masa
kiam
bila
tiam
masa itu
iam
sewaktu
ĉiam
selalu
neniam
tidak pernah
-a
kualiti
kia
apa jenis
tia
jenis ini
ia
beberapa jenis
ĉia
semua jenis
nenia
tiada jenis
-e
tempat
kie
di mana
tie
di sana
ie
di suatu tempat
ĉie
semua tempat
nenie
di mana-mana
-el
cara
kiel
begaimana
tiel
begini
iel
dalam sesuatu cara
ĉiel
semua cara
neniel
tidak ada cara
-om
jumlah
kiom
berapa
tiom
begitu banyak
iom
sehingga satu tahap, jumlah tertentu
ĉiom
semua, jumlah keseluruhan
neniom
tidak ada, tidak ada jumlah
-al
sebab
kial
kenapa
tial
untuk alasan itu
ial
untuk alasan lain
ĉial
untuk semua alasan
nenial
untuk tidak ada alasan
-es
memiliki
kies
siapa punya
ties
orang lain punya
ies
seseorang punya
ĉies
semua orang punya
nenies
tidak ada orang punya