Kata sendi

 • al – ke
 • anstataŭ – bukannya
 • antaŭ – sebelum, di hadapan
 • apud – dekat
 • da – daripada
 • de – dari
 • dum – semasa
 • ekde – sejak
 • ekster – di luar
 • el – daripada
 • en – di dalam
 • inter – antara
 • je – daripada, bersama, pada
 • kontraŭ – menentang
 • krom – di samping itu, sebagai tambhan kepada
 • kun – bersama
 • laŭ – mengikut
 • per – bersama
 • por – untuk
 • post – selepas
 • pri – mengenai
 • pro – disebabkan
 • sen – tanpa
 • sub – di bawah
 • super – di atas
 • sur – di atas
 • tra – melalui
 • trans – menyeberangi
 • ĉe – di
 • ĉirkaŭ – sekitar
 • ĝis – hingga