Imbuhan

Imbuhan depan

 • dis – penyebaran, memecakkan
 • ek – mula satu perbuatan, tiba-tiba
 • for – pergi dari
 • ge – untuk menujukkan dua jantina
 • mal – bertentangan
 • re – sekali lagi

Imbuhan belakang

 • ad – aksi berdarut
 • an – ahli kumpulan
 • ar – grup atau koleksi
 • – menujukkan yang tidak bagus
 • – barang, manifestasi yang kekal
 • ebl – kemungkinan
 • ec – kuali abstrak
 • eg – besar, bertengkar
 • ej – tempat
 • er – serpihan, sebahagian kecil, partikle
 • estr – ketua
 • et – kecil
 • ig – menjadi sesuatu
 • il – alat
 • in – betina
 • ind – bernilai
 • ist – pakar
 • – menjadi (bukan dipaksakan)
 • uj – bekas, pokok, negara
 • ul – orang
 • um – makna tidak ditentukan